2. Ο πλούτος σας (η περιουσία σας)

ΠΟΣΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ;

Τα παρακάτω δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν.

 • Οικίες
 • Εμπορικά κτίσματα, αγροτική γη, άλλη γη, κλπ
 • Οχήματα
 • Άμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις
 • Άλλα τιμαλφή, κοσμήματα, κλπ
 • Τρεχούμενοι λογαριασμοί
 • Λογαριασμοί αποταμίευσης
 • Λογαριασμοί συνταξιοδότησης, ασφάλειες ζωής, κλπ.
 • Μετοχές, ομόλογα, άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις
 • Οφειλές άλλων προς εσάς
 • Δάνεια κατοικίας, αυτοκινήτου, άλλες δόσεις, κλπ.
 • Χρέη πιστωτικών καρτών, υπερανάληψης, κλπ.

Ο πλούτος σας υπολογίζεται ως το άθροισμα των περιουσιακών και χρηματοικονομικών σας στοιχείων, αφαιρώντας τα χρέη σας, και διαιρώντας δια του αριθμού των μελών της οικογενείας σας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

3. Η σύγκριση

Η εκτίμησή σας:

-

Η πραγματική σας θέση:

-

ΕΞΗΓΗΣΗ

Ο πλούτος σας είναι €204.000 ανά μέλος οικογενείας, που είναι παραπάνω από ό,τι το 86% του πληθυσμού της Ελλάδας κατέχει (μπλε γραμμή).
Αυτό σημαίνει ότι το 86% των κατοίκων της Ελλάδας είναι λιγότερο πλούσιο από εσάς.

Στο 86% η πράσινη γραμμή στα €204.000 υποδηλώνει την αρχική σας εκτίμηση.


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ CALCULATOR: 1 | 2 | 3