Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια προσωπική πρωτοβουλία του Maximilian Kasy, από το Τμήμα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Harvard. Κανένα μέλος της ομάδας δεν σχετίζεται με κάποιο πολιτικό κόμμα ή άλλη ομάδα συμφερόντων. Θα ήμαστε χαρούμενοι όμως εάν η ιστοσελίδα συνεισέφερε σε τρέχουσες πολιτικές συζητήσεις!

Η αυστριακή έκδοση αυτής της ιστοσελίδας βρίσκεται στο διαδίκτυο από τα μέσα του 2013: http://www.binichreich.at.

Ιδέα και περιεχόμενο:
Maximilian Kasy, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Harvard
http://scholar.harvard.edu/kasy

binichreich.at σχεδιασμός:
Mathias Doblhammer, Deeait x Creates

binichreich.at προγραμματισμός:
Sebastian Schmid, 100und1

binichreich.at συντονισμός:
Walter Palmetshofer, FU Berlin

binichreich.at → wealthometer.org
Florian Oswald, Τμήμα Οικονομικών, University College London
http://floswald.github.io/

Συνεργασία στο κείμενο και το σχεδιασμό:
Susanne Kimm

Μετάφραση στα Ελληνικά:
Αλέξανδρος Θελούδης, Τμήμα Οικονομικών, University College London
http://www.ucl.ac.uk/~uctpalt/

Ευχαριστούμε για τα σχόλιά τους και τις πολύτιμες συζητήσεις μαζί μας τους Ellora Derenoncourt, Katharina Ludwig, Gerhard Meszaros και Florian Bruckner

Επικοινωνία:
webmaster (at) wealthometer.org
maximiliankasy (at) fas.harvard.edu