Η Αιτία

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να συμβάλει σε μια τεκμηριωμένη συζήτηση γύρω από την κατανομή και τη φορολογία του πλούτου. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

1) Πόσο άνιση είναι η κατανομή του πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες της Ευρωζώνης;

Ο βαθμός ανισότητας στην κατανομή του πλούτου συνήθως παραβλέπεται στις δημόσιες συζητήσεις. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα το 5% των πλουσιότερων νοικοκυριών έχει στην κατοχή του πάνω από το 50% όλου του πλούτου.

2) Ποια είναι η θέση σας στην κατανομή πλούτου στην Ελλάδα; Πως θα επηρεαζόσασταν από μια μεταβολή των φόρων περιουσίας/πλούτου;

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων (ανεξαρτήτως αν είναι φτωχοί ή πλούσιοι) πιστεύει ότι η θέση τους είναι στη μέση της κατανομής πλούτου και εισοδήματος. Πιθανός λόγος για αυτό είναι ότι γνωρίζουμε κυρίως ανθρώπους σε παρόμοια οικονομική κατάσταση με εμάς, και συνήθως είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι άλλοι είναι πολύ φτωχότεροι ή πολύ πλουσιότεροι από ό,τι εμείς. Ακόμα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι θα κατέληγαν να πληρώσουν πολύ εάν οι φόροι περιουσίας (ή κληρονομιάς) αυξάνονταν. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτοί οι φόροι θα επηρέαζαν στην πραγματικότητα ένα μικρό ποσοστό των πολύ πλούσιων νοικοκυριών.

3) Πως διαφορετικά εναλλακτικά μοντέλα φορολογίας περιουσίας/πλούτου θα επηρέαζαν τους ανθρώπους, πως θα επηρέαζαν τα δημόσια έσοδα, και πως την κατανομή πλούτου;

Στα αμφισβητούμενα θέματα γύρω από τη φορολογική πολιτική, και γενικότερα την οικονομική πολιτική, αντικείμενο συζήτησης συχνά είναι το πως τα διάφορα μέτρα θα επηρέαζαν „την οικονομία“. Η ερώτηση αυτή δεν έχει πολύ νόημα καθώς τα περισσότερα μέτρα έχουν νικητές, ηττημένους, και, ως εκ τούτου, συγκρούσεις συμφερόντων. Η έρευνα στα οικονομικά μπορεί να ξεκαθαρίσει το ποιος αναμένεται να κερδίσει ή χάσει, και κατά πόσο. Το πως τα κέρδη και οι ζημιές θα ζυγιστούν το ένα απέναντι στο άλλο είναι βέβαια αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης.