4. Ο προσομοιωτής του φόρου πλούτου / περιουσίας


ΠΟΣΟ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ / ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;

€0
€1.000.000
€0

Αφορολόγητο ποσό

0,1%
2,5%
0,1% το χρόνο

Φορολογικός συντελεστής

Παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό κατέχει €90.000. Το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται στα €50.000 και ο φορολογικός συντελεστής είναι 1% το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, €40.000 θα φορολογηθούν με 1%, το οποίο συνεπάγεται φόρο ίσο με €400 το χρόνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

5. Το αποτέλεσμα

ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ, ΠΟΙΟΣ ΧΑΝΕΙ;

Το πρώτο νούμερο δεικνύει το φορολογικό έσοδο ανά κεφαλή χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που προτείνατε. Το δεύτερο νούμερο σας πληροφορεί για το φόρο περιουσίας που θα έπρεπε να πληρώσετε εσείς. Το τρίτο νούμερο και το γράφημα περιγράφουν τι θα γινόταν εάν τα φορολογικά έσοδα από τον πλούτο / την περιουσία διανέμονταν εξίσου σε όλους τους πολίτες.

Παράδειγμα: Υποθέστε ότι το αφορολόγητο ποσό είναι €50.000 και ο φορολογικός συντελεστής 1% το χρόνο. Η πολιτική αυτή επιφέρει ετήσια φορολογικά έσοδα €916 ανά κεφαλή. Πάρτε για παράδειγμα ένα νοικοκυριό που κατέχει πλούτο αξίας €90.000. Το νοικοκυριό αυτό λαμβάνει €916 από την ανακατανομή των φορολογικών εσόδων, ενώ οφείλει να πληρώσει φόρους αξίας €400 το χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με καθαρό κέρδος €516 το χρόνο. Στο παράδειγμα αυτό, το φτωχότερο 80% των νοικοκυριών θα κέρδιζε από την προτεινόμενη πολιτική, ενώ το πλουσιότερο 20% θα έχανε.

Φορολογικό έσοδο ανά κεφαλή:

-

Οφειλόμενοι φόροι:

-

Το καθαρό σας κέρδος (ή ζημιά):

-

ΑΡΧΙΣΤΕ ΠΑΛΙ CALCULATOR: 1 | 2 | 3